หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี2562
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี2562

admin mtp
2020-06-16 16:17:19

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี2562

ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ได้เข้าร่วมการปฏิบัติตัวในสถานะการณ์เกิดไฟไหม้ใน โครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี2562