หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562

admin mtp
2019-06-18 11:19:00

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562

ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562